Архитектура
8+

Не сте задължени да гледате на пространството по един определен начин. Наистина може да се развихрите наоколо.

Заха Хадид

.

Архитектура

По най-простата дефиниция архитектурата е проектирането на сгради, изпълнено от правоспособни лица- архитекти. И все пак архитектура е много повече,тя е израз на съзидателната мисъл. Програмата е разработена чрез адаптиране на методологии за активно учене, за да се насърчат децата да учат чрез дейности, предназначени да изследват по-задълбочено конкретно съдържание. Децата развиват критично мислене/ critical thinking / чрез игри и усвояват принципите на пректирането като процес/ Design thinking /

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КУРСА:

 • Осъзнаване на пространството
 • Забелязване на детайли в околната сред
 • Наблюдение и анализ на форма и обем
 • Усещане за мащаб;
 • Структуриране на времето и пространството;
 • Развиване на абстрактното мислене и въображение в реална среда;
 • Грижа към околната среда;
 • Съзнаване ма връзката между жива и не жива материя;
 • Осъзнаване важността на човека.
 • Запознаване с различни стилове на архитектурна графика
 • Концептуализиране и разработване на индивидуалиен проект
 • Създаване и представяне на лично портфолио с разработен индивидуален проект

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА

Програма 8-12 години

Сесия 1 /4 учебни часа /: Заслон. Поведение на животните и хората:

Децата научават всичко за изграждането на подслон, използвайки набор от пръчки и възли, за да разберат структурните системи

Сесия 2 /4 учебни часа /: Жилища. Териториални и социални фактори

Те учат за изграждането на модел: Всяко дете изгражда модел от въображаема къща от картонена кутия, използвайки цветна хартия, маркери, ножици и лепило.

Сесия 3 /4 учебни часа /: Мярка и пропорция:

Децата се учат на планиране и измервания
а) Всяко дете пресъздава стандартна стая в мащаб 1: 1 с помощта на цветно тиксо.
б) Измервания, при които всяко дете използва рулетка за измерване на стола и бюрото, което използва всеки ден.
в) Мащаб: Всяко дете рисува пода на стаята си върху милиметрова хартия. След това те поставят основните елементи: врати, прозорци, мебели иозначават техните  размери в план.

Сесия 4 /4 учебни часа /: Мащаб и основна архитектурна лексика

Децата играят различни игри за придобиване на архитектурна лексика
а) Игра с мащаб: където всяко дете рисува човешка фигура, за да демонстрира подходящия размер.
б) Архитектура за деца: Всеки ученик пише история с архитектурна тема, озаглавена „Моята любима къща“, използвайки някои думи терминит

Сесия 5 /4 учебни часа / : Инструменти на архитекта: Модели и планове

В тази сесия децата преминават от планове към реални обекти, където тяхната задача е да идентифицират обекти от плановете в реалността и след това да коригират плановете си,  включвйки обекти, които първоначално липсват на разпределенията.

Сесия 6 /4 учебни часа /: Околна среда. Наблюдения

Груповата сесия /brainstorming/ се провежда на място на площадно пространство в града, където всеки ученик прави списък на предимствата и недостатъците на пространството. След това се преминава към свързано упражнение за даване на предложение за  подобряване на пространството.

Сесия 7 /4 учебни часа / : Околна среда

Всички индивидуални предложения, направени от учениците за преобразуване на околната среда, се събират и най-често повтарящите се аспекти се комбинират при опит за решаване на проблемите на пространствата.

Сесия 8 /4 учебни часа /: Разработване на индивидуално портфолио

Сесия 9 /8 учебни часа /: Презентация на индивидуалните портфолиа

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА – НАПРЕДНАЛИ

Програма 12+ години

Сесия 1 /3 учебни часа /: Жилища. Териториални и социални фактори. Организация на пространството, интериор. Семинарно упражнение

Сесия 2 /12 учебни часа /: Жилища. Разработване на индивидуален проект, Изграждане на модел: скица, разпределние, разрези. Индивидуално упражнение

Сесия 3 /3 учебни часа /: Жилища. Интериор. Семинарно упражнение

Сесия 4 /6 учебни часа / : Жилища. Интериор. Разработване на индивидуален проект, интериор на разработеното жилище. Индивидуално упражнение

Сесия 5 / /3 учебни часа /: Архитектурна графика. Методи на презентация,Семинарно упражнение

Сесия 6 /12 учебни часа /: Архитектурна графика. Разработване на индивидуално портфолио. Индивидуално упражнение

Сесия 7 /3 учебни часа /: Презентация на индивидуалните портфолиа

Учебна 2019/20 г.

Начало: 08 февруари 2020 г. за Групата 8+

08 февруари 2020 г. – за Групата 12+

Групи, часове и цени

Група Ден Час Първа вноска Втора вноска Място на провеждане
Първа група 8+ години понеделник 16.30-18.15 280 лв. 280 лв.  база “Младост”
Втора група 12+ години събота 11.30 – 13.45 290 лв. 290 лв. база “Младост”

 

Цената е за модула от 40 уч. часа/8+ години/ или 42 уч. часа/12+ години/.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Esteta-team-1-768x768

Илияна Овчарова е завършила като бакалавър във Франция, в Paris val de Seine, след което продължава своето образование с магистратура в УАСГ и докторантура в БАН. През цялото време, тя специализира в „Адаптация на сгради и съоръжения“, докато разширява и надгражда своите познания по интериорен дизайн и разпределение.

Опит:

Илияна трупа своя професионален опит в сферата на архитектурното проектиране по време на работата си в една от най-големите фирми за проектиране на офиси в САЩ.

Своя богат опит от израстването ѝ като специалист Илияна споделя като преподавател в УАСГ, а по-късно и в училище по изкуствата „АРТИС“.

Силни страни:

Като най-силна своя личностна черта, Илияна определя развитите си критично и адаптивно мислене. В професионален аспект, тя счита за най-развити уменията си в:

 • Реновации и адаптации на сгради
 • Интериорно проектиране
 • Проджект мениджмънт
 • Управление на проектантския процес
Maria Desova

Мария Георгиева Десова е дипломиран архитект, завършил магистратурата си във ВСУ “Любен Каравелов” – София, и последваща втора магистратура “Интелектуална собственост и бизнес в културата” – УНСС.

Специализирала е в проектирането на ниско жилищно строителство, компактен дизайн и павилионна архитектура. През 2014г. разработва в екип съвместен научен проект на тема: “Тенсегрити структури” – иновативни конструкции, като има и самостоятелни разработки на тема “Въпроси на социологията в архитектурата”, “Смисълът на архитектурата”.

От детска възраст се занимава задълбочено с изобразително изкуство. Дълги години е част от детска школа “Дъга” с ръководител художник Георги Ковачки. Участва в множество изложби в страната и чужбина. Носител е на сребърен медал от международен конкурс в Египет, награди от Техеран (Иран) и Ченстохова (Полша). Има реализирани проекти – арт инсталации и произведения в стила mixed-media, изложени в различни архитектурни пространства.

Особен акцент обръща именно на дейности, които развиват пространственото мислене и фината моторика (сръчността) у децата. По този начин те придобиват важни и полезни качества за макетиране и формообразуване, помагащи в процеса на проектиране и създаване на архитектура.

2012-2014 – Участвала в дейността на СУБ (съюз на учениците в България), откъдето придобива опит за работа с деца в различни възрасти и знания и умения при реализирането на социални събития.

2017 – 2018 – Преподавател в детска академия по дисциплини „Архитектура” и              „STEM” на деца възрастова група (6 – 14 години)

2017 – 2018 – Организиране и провеждане на конкурси  – фондация “Фондацията” и работа по проекти съвместно с  “БТВ Медиа Груп”.

2018 – Създаване на наръчници за преподаване на деца по “Архитектура”и “STEM”.

 

10.2018 – 2.2019 – Преподавател на студенти по “3D design – основи” програма за магистри – задочно обучение – ВСУ “Любен Каравелов”

12.2018 – (до момента) – експерт маркетинг и реклама (графичен дизайн)

Занимава се активно с концептуален дизайн – проектирането на сградата от логото и мотото на фирмата инвеститор, до формата на сградата, детайла на оборудването и интериора, създавайки разпознаваща се визия за конкретния обект и бранд.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.02.2020 Начало на модула

Юнити Академия
Клуб “Архитектура 9 +”
Обучението се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg