Индивидуални уроци по пиано

“Нито висока интелигентност, нито въображение, дори и двете заедно не правят гения. Любов, любов и любов – това е душата на гения”

В.А. Моцарт

 

 

.

Индивидуални уроци по пиано

Курсът представлява опит да се въведат децата в света на музиката чрез пианото – инструмент богат на звукови и изразни възможности. През обучението се цели да се създаде у децата интерес и любов към музиката, създаване и разширяване на слухово-музикалните и емоционални възприятия на учениците. Търси се път към здрава връзка между нотен текст, слухови и двигателни представи, навик към прецизно слушане, анализ и самоконтрол.

Цели на обучението:

  • Нотно ограмотяване.
  • Запознаване с устройството на инструмента.
  • Първи стъпки в клавирното изкуство.
  • Развиване на двигателните умения.
  • Усещане за форма и завършеност.
  • Изграждане на критерии за оценка на музикалната творба.
  • Придобиване на качества като: средоточеност, наблюдателност, съобразителност, работоспособност, настойчивост, постоянство и др.

Учебна 2020 г.

I-ви срок
Начало
: 01 октомври 2019 г.
Край: 04 февруари 2020 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2020 г.
Край: 31 май 2020 г.

Часове и цени

 Възможност за осъществяване на индивидуалните часове е в всеки ден в диапазона 16,30-18,30 ч. и в двете бази след съгласуване на графика с преподавателя.

Заплащането е на 4 вноски по 144 лв. Годишен хорариум 26 уч. часа.

Продължителността на всеки индивидуален урок 40 минути.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./40 минути.

 

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

1545850_10201540335494768_2103877050_n (1)

Ралица Трифонова – бакалавър по „Пиано“ и магистър по „Педагогика на обучението по музика“ в НМА „проф. П. Владигеров“; докторант в специалност „Полифония“ към теоретичен факултет на НМА.

 

В продължение на три години е корепетитор на хор „Бодра смяна“. От 2015г. , е преподавател по пиано в ЧСОУ „Артис“, а от 2017г. сформира и детски хор към училището. Паралелно с тази дейност, Ралица пее в хор към църква „св. Троица“, развива и концертна дейност. Най-голямата и страст обаче е органовото изкуство и интерпретацията на музиката на Йохан Себастиан Бах.

Преподавателите са на разположение за обратна връзка с родителите след всеки урок.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

01.10.2019 Начало на учебната година

Юнити Академия
Индивидуални уроци по пиано

Обучението се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Иван Вазов,
ул. “Димитър Манов” 18
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg