Архитектура
9+

Не сте задължени да гледате на пространството по един определен начин. Наистина може да се развихрите наоколо.

Заха Хадид

.

Архитектура

Курсът предлага на децата интригуващ и творчески начин за развиване на знания, умения и качества свързани с:

  • Осъзнаване на пространството около тях;
  • Забелязване на детайли в околната среда;
  • Усещане за мащаб;
  • Структуриране на времето и пространството;
  • Развиване на абстрактното мислене и въображение в реална среда;
  • Грижа към околната среда;
  • Съзнаване ма връзката между жива и не жива материя;
  • Осъзнаване важността на човека.

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 г.

Тема на учебната 2017-2018 година – “Европейски съюз”.

ПЪРВИ СРОК

I. ВЪВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА.

1. Значение, обхват, базова история.

2. Материя на архитектурата. Видове архитектура.

3. Видове архитектурен обект. Стъпки в проектирането.

II. ОСНОВИ НА АРХИТЕКТУРАТА.

1. Местоположение. Връзка с природата. Ориентация на сградата.

2. Материали в строителството. Климат и неговото значение.

3. Конструкции. Носимоспособност.

4. Добиване на енергия. Енергоефективност. Пасивни къщи.

5. Съвременна архитектура. Бъдещето в архитектурата.

III. ВЪОБРАЖЕНИЕТО В РАБОТАТА НА АРХИТЕКТА.

1. Работа с цвят, форма, материалност, светлина и пространство.

2. Абстракция. От абстракция – в конкретика.

3. Вдъхновение. Био-прототипи.

4. Импровизирано макетиране.

ВТОРИ СРОК

IV. ОСНОВИ НА СЪЩИНСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ. ЕТАПИ В ПРОЦЕСА.

1. Поставяне на цел. Изготвяне на Задание.

2. Скициране. Визуализиране на идеята.

3. Чертежи. Основни видове. Заснемане.

4. Архитектурно макетиране на сграда и терен.

V. ГРАДОУСТРОЙСТВО.

1. Мечтаните градове на великите архитекти.

2. Градът като културен феномен. Устройство и основни принципи.

3. Зониране и планиране на градската среда.

4. Екология и устойчиво развитие.

VI. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ГРАД НА БЪДЕЩЕТО".

1. Проектиране.

2. Макетиране.

3. Достигане до крайни продукти – табла, макети, вербално представяне.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНЖЕНЕРСТВО И АРХИТЕКТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 г.

ПЪРВИ СРОК

I. ПРЕГОВОР ЗА ЗНАЧЕНИЕТО И СМИСЪЛА НА АРХИТЕКТУРАТА:

1. Базови понятия. Композиция, цвят светлина.

2. Мащаб. Пропорция. Ритъм.

3. Функция. Видове архитектурни обекти.

4. Тенденции в архитектурата.

II. ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА.

1. Античен свят

2. Класически свят

3. Средновековие

4. Ренесанс

5. Барок и Просвещение

6. Модернизъм

III. ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

1. Смисъл от съхраняване на наследствата от миналото

2. Приемственост в архитектурата.

3. Реставрация, консервация, адаптация и експониране.

4. Симбиоза между минало, съвремие и бъдеще.

ВТОРИ СРОК

IV. АРХИТЕКТУРАТА И ЧОВЕКА. СОЦИОЛОГИЯ.

1. Професия архитект. Отговорност. Ролята на архитекта в обществото.

2. Работа в екип – архитектурни студия.

3. Универсални идеи и принципи.

V. ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ПАВИЛИОН НА БЪДЕЩЕТО". ПРЕДСТАВЯНЕ.

1. Скициране. Графично визуализиране.

2. Ортогонална проекция. Перспективно изобразяване.

3. Макетиране.

4. Сториборд. Методи на разказване на идеята.

5. Програми за чертане и визуализиране AutoCAD и SketchUp

6. Създаване на завършен идеен продукт. Графично и вербално представяне.

Учебна 2017/18 г.

I-ви срок
Начало
: 07 октомври 2017 г.
Край: 03 февруари 2018 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2018 г.
Край: 31 май 2018 г.

Групи и цени за учебната година: 01.10.2017 г. – 31.05.2018 г.

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок
9+ години неделя 15.00-17.00 340 лв. 260 лв. *

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

При интерес и сформиране на групи ще се обявят и часове за занимания през седмицата.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0882 /104 048 (за да проверите за наличност на свободни места).

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

07.10.2017 Начало на учебната година
05.11.2017 Конкурс талантът обича всяко дете
04.2018 Учебна практика в с. Чавдар.

Юнити Академия
Клуб “Еврика”
София, кв. Овча купел,
Обучението се провежда на:
ул. „Крушовски връх“ 1,
Административен офис:
ул. Бързарица 19А
тел: 0882 104 048
e-mail: academy@unity.bg