Архитектура
9+

Не сте задължени да гледате на пространството по един определен начин. Наистина може да се развихрите наоколо.

Заха Хадид

.

Архитектура

Курсът предлага на децата интригуващ и творчески начин за развиване на знания, умения и качества свързани с:

  • Осъзнаване на пространството около тях;
  • Забелязване на детайли в околната среда;
  • Усещане за мащаб;
  • Структуриране на времето и пространството;
  • Развиване на абстрактното мислене и въображение в реална среда;
  • Грижа към околната среда;
  • Съзнаване ма връзката между жива и не жива материя;
  • Осъзнаване важността на човека.

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 г.

Тема на учебната 2017-2018 година – “Европейски съюз”.

ПЪРВИ СРОК

I. ВЪВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА.

1. Значение, обхват, базова история.

2. Материя на архитектурата. Видове архитектура.

3. Видове архитектурен обект. Стъпки в проектирането.

II. ОСНОВИ НА АРХИТЕКТУРАТА.

1. Местоположение. Връзка с природата. Ориентация на сградата.

2. Материали в строителството. Климат и неговото значение.

3. Конструкции. Носимоспособност.

4. Добиване на енергия. Енергоефективност. Пасивни къщи.

5. Съвременна архитектура. Бъдещето в архитектурата.

III. ВЪОБРАЖЕНИЕТО В РАБОТАТА НА АРХИТЕКТА.

1. Работа с цвят, форма, материалност, светлина и пространство.

2. Абстракция. От абстракция – в конкретика.

3. Вдъхновение. Био-прототипи.

4. Импровизирано макетиране.

ВТОРИ СРОК

IV. ОСНОВИ НА СЪЩИНСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ. ЕТАПИ В ПРОЦЕСА.

1. Поставяне на цел. Изготвяне на Задание.

2. Скициране. Визуализиране на идеята.

3. Чертежи. Основни видове. Заснемане.

4. Архитектурно макетиране на сграда и терен.

V. ГРАДОУСТРОЙСТВО.

1. Мечтаните градове на великите архитекти.

2. Градът като културен феномен. Устройство и основни принципи.

3. Зониране и планиране на градската среда.

4. Екология и устойчиво развитие.

VI. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ГРАД НА БЪДЕЩЕТО".

1. Проектиране.

2. Макетиране.

3. Достигане до крайни продукти – табла, макети, вербално представяне.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНЖЕНЕРСТВО И АРХИТЕКТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 г.

ПЪРВИ СРОК

I. ПРЕГОВОР ЗА ЗНАЧЕНИЕТО И СМИСЪЛА НА АРХИТЕКТУРАТА:

1. Базови понятия. Композиция, цвят светлина.

2. Мащаб. Пропорция. Ритъм.

3. Функция. Видове архитектурни обекти.

4. Тенденции в архитектурата.

II. ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА.

1. Античен свят

2. Класически свят

3. Средновековие

4. Ренесанс

5. Барок и Просвещение

6. Модернизъм

III. ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

1. Смисъл от съхраняване на наследствата от миналото

2. Приемственост в архитектурата.

3. Реставрация, консервация, адаптация и експониране.

4. Симбиоза между минало, съвремие и бъдеще.

ВТОРИ СРОК

IV. АРХИТЕКТУРАТА И ЧОВЕКА. СОЦИОЛОГИЯ.

1. Професия архитект. Отговорност. Ролята на архитекта в обществото.

2. Работа в екип – архитектурни студия.

3. Универсални идеи и принципи.

V. ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ПАВИЛИОН НА БЪДЕЩЕТО". ПРЕДСТАВЯНЕ.

1. Скициране. Графично визуализиране.

2. Ортогонална проекция. Перспективно изобразяване.

3. Макетиране.

4. Сториборд. Методи на разказване на идеята.

5. Програми за чертане и визуализиране AutoCAD и SketchUp

6. Създаване на завършен идеен продукт. Графично и вербално представяне.

Учебна 2017/18 г.

I-ви срок
Начало
: 07 октомври 2017 г.
Край: 03 февруари 2018 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2018 г.
Край: 31 май 2018 г.

Групи и цени за учебната година: 01.10.2017 г. – 31.05.2018 г.

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок
9+ години неделя 15.00-17.00 340 лв. 260 лв. *

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

При интерес и сформиране на групи ще се обявят и часове за занимания през седмицата.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0882 /104 048 (за да проверите за наличност на свободни места).

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

07.10.2017 Начало на учебната година
05.11.2017 Конкурс талантът обича всяко дете
04.2018 Учебна практика с. Соколица, Карлово

Юнити Академия
Клуб “Еврика”
София, кв. Овча купел,
Обучението се провежда на:
ул. „Крушовски връх“ 1,
Административен офис:
ул. Бързарица 19А
тел: 0882 104 048
e-mail: academy@unity.bg