Тиймбилдинг „Аромат, цвят и звук“ – екипност

Цел:

Изграждане на екипност чрез качествата на цветовия спектър и ароматите. Разкриване и осъзнаване на индивидуалните качества на членовете в екипа, за постигане на баланс и хармония в комуникацията.

Защо чрез аромати:

  • чрез своето въздействие върху сетивата, ароматите са способни да активират и спомогнат за осъзнаването на определени психо-емоционални модели на поведение, както персонални, така и групови;
  • участниците се запознават с връзката между цветовете и ароматите, качествата и приложението им при изграждането на хармонични взаимоотношения.

Осигуряват се:

  • висококачествени етерични масла;
  • помощни материали;
  • консумативи и инструменти;
  • всеки участник работи с индивидуална мини-лаборатория;
  • брандирано ръководство за работа за всеки участник.

Води се от квалифицирани специалисти.

Информация

Продължителност:

3-5 часа.

Брой участници:

10-40 души.

Ползи:

  • По-добро разбиране на индивидуалните и групови качества на екипа.
  • Повишава екипния дух.
  • Трансбортиране на индивидуалните качества в групови.
  • Повишава доверието в екипа.
  • Укрепва груповата креативност.

.