Цели на обучението:

Изгражда се онзи важен и необходим фундамент, върху който се надграждат всички знания и художествени умения.

  • Развиване на въображение и творческо мислене.
  • Пресъздаване на конкретно подбрани сцени, моменти или образи в идеята и сюжета на литературния текст.
  • Акцент върху овладяването на рисунката и пластичното изграждане на човешката фигура.
  • Овладяване на специфични дейности и умения. Запознаване със спецификата на илюстрацията, съобразена с изискванията на съвременния зрител и читател.
  • Развиване на художествени навици – преднамерено и непреднамерено внимание, наблюдателност, аналитичност, зрителна памет, пространствено мислене и самодисциплина.
  • Изграждане на атмосфера, емоционално внушение и стил при приказните герои.
  • Застъпени са познатите ни от столетия техники и технологии.
  • Крайна цел на обучението е децата да изразяват придобитите умения и знания, посредством хармоничен синтез на класически и съвременни визуални изкуства.

Тема на учебната 2017-2018 година – “Европейски съюз”.

Обучението е двугодишно:

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЛЮСТРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 10-14 ГОД. 2017/2018г.

1. Извори на вдъхновение.

2. Инструменти и материали.

3. Избор на средства.

1. Разказване на истории.

2. Копиране на изображение.

3. Композиция.

4. Скициране.

5. Съотношение на светлосенките в различните части на картината.

6. Усещане за колорит.

7. Сезонни палитри.

8. Основни акварелни техники.

9. Изразяване.

1. Основни принципи за изграждане на структурата на фигурата.

2. Пози и фигури в движения.

3. Изграждане на главата.

4. Изражения на лицето.

5. Изграждане на ръцете и краката.

1. Костюми и аксесоари.

2. Атмосфера и среда.

3. История на епохата.

1. Изготвяне на портфолио с експликации.

2. Рисуване на типажи.

3. Скициране.

4. Илюстрации. Композиция на книгата

Всички художествени проекти отговарят на интересите на децата и са директно свързани с техния живот и опит.

Записване:

С предварително обаждане на GSM: 0882 /104 048 (за да проверите за наличност на свободни места).

Групи през учебната година: 01.10.2017 г. – 31.05.2018 г.

Ден от седмицата Група
Събота 15.00 – 17.00
Неделя 15.00 – 17.00

Цени:

Посещения Часове/посещение Първи срок

01.10.17 – 01.02.18

Втори срок

05.02.18 – 31.05.18

2 пъти в седмицата 2 астр. часа (120 мин.) 740 лв. 580 лв. *

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект (паспартиране на картини за изложба и изготвяне на портфолиа).

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

Информация

Начало: 07 октомври 2017 г.

Край: 31 май 2018 г.

.