Рисунката е илюстрация на първото хрумване, първата идея.

Цели на обучението:

  • Систематизирано обучение по рисуване (цвят, колорит, хармонии, запознаване и прилагане с различни живописни и графични техники, основи на перспективата, рисуване на животни, човешка фигура, фигурална композиция).
  • Развиване на въображението, интуицията и смелостта при себеизразяване във визуален образ.
  • Успехи и удовлетворение от добре свършената работа. Резултати от практическото прилагане и реализиране на тази система – изложби, конкурси; организиране на арт галерия. Пърформанс. Пленери.
  • Посещения на изложби, галерии, работилници. Запознаване с работата на известни художници.

Обучението е двугодишно:

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 8-10 ГОД. – ПЪРВА ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

1. Материали и техники за рисуване. Светлосенки и щрихи. Основна техника за изучаване през учебната година – акварел.

2. Цветознание.

3. Стилове в изкуството – поантиализъм, импресионизъм, кубизъм.

4. Основи на перспективата.

5. Градски пейзаж.

6. Изучаване на структурата при различните животни.

7. Бързи скици на животни от натура.

8. Живописни рисунки на животни.

ВТОРИ СРОК

9. Пропорции на човешката фигура.

10. Човешка фигура в движение.

11. Човешка фигура в различни пози. Бързи скици.

12. Рисуване на човешко лице.

13. Автопортрет

14. Рисуване на лица с отличителни черти. Мимики.

15. Рисуване на типажи от комикс.

16. Композиция и разпознаване в листа.

17. Годишен проект на комикс.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 8-10 ГОД. – ВТОРА ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

1. Материали и техники на рисуване – акрил, темпера, сух пастел, графика, стъклопис.

2. Стилове в изкуството – ар нуво, абстракционизъм, поп арт

3. Рисуване на натюрморт.

ВТОРИ СРОК

4. Рисуване на академични композиции.

5. Композиция.

6. Градски пейзаж.

7. Бързи скици от натура.

8. Рисуване на фигурална композиция.

9. Портрет

10. Годишен проект: Многофигурална композиция

Всички художествени проекти отговарят на интересите на децата и са директно свързани с техния живот и опит.

Записване:

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Групи през учебната година:

Ден от седмицата Група
Събота 10.00 – 12.00
Неделя 10.00 – 12.00

Цени:

Посещения Часове/посещение Първи срок Втори срок Място на провеждане
2 пъти в седмицата 2 астр. часа (120 мин.) 2 вноски х 300 лв. 2 вноски х 300 лв.* база “Младост”

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект и изложба.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

Групата стартира обучение при минимум 6 записани деца.

Информация

Начало: 08 октомври 2018 г.

Край: 31 май 2019 г.

.