Цели:

  • Развиване на способности за комуникация, въображение, инициативност, адаптивност, себеизразяване, способност за разрешаване на проблеми, различаващи способности и мотивация.
  • Да създаде нови отношения между съучениците, базирани на групова работа, творчество и креативност.
  • Да популяризира творчеството като важен аспект от оформянето на децата като цялостни личности.
  • Да стимулира комуникацията между децата, като изгради способност да работят и комуникират в по-голяма група със свои връстници.
  • Да даде възможност на децата да провокират своите потенциали и възможности.
  • Да насочи вниманието им към осъществяване на обща цел – възпитание в принадлежност към по-голяма група. Развиване и проява на качества като емпатия, алтруизъм, толерантност и уважение.
  • Тези качества ще им помогнат да бъдат полезни за себе си и за обществото.

Форматът е насочен към преподаване чрез средствата на театралното, изобразителното изкуство, науката, роботиката, технологиите, инженерството, аромата, цвета, звука и др. Работи се по предварително зададена тема, която по време на тиймбилдинга се разработва с активното участие на децата. Форматът спомага за създаването и развитието на общи ценности в класа и интегриране на качества като: воля за добро, мотивация, отдаденост, смелост, целеустременост, активност, уважение, адаптивност, сътрудничество, креативност, любознателност, увереност, отговорност.

Води се от квалифицирани специалисти.

Реализирани събития:

“ТИЙМБИЛНИГ В КЛАСНАТА СТАЯ” С 6В КЛАС НА 119 СОУ

„ТИЙМБИЛДИНГ В КЛАСНАТА СТАЯ“ СЪС 7В КЛАС НА 119 СОУ – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА АРОМАТА“

Информация

Продължителност: 3-5 часа.

.