Интегрирани комуникации

Интегрирани комуникации

Изготвяме интегрирани комуникационни кампании, съобразени с целите и стратегиите на фирмата, които са насочени към всички заинтересовани публики: клиенти, служители, медии, акционери. Подбор на медийните канали, според целта и таргет групата.

de-wagner-a-gilbert-becaud-ou-de-la-similitudes-des-thematiques_198

Цялостно PR обслужване

Създаване на цялостни PR стратегии, изготвяне на прес-съобщения, разпространение на информацията до медиите, медия мониторинг, организиране на прес-конференции и брифинги.

Conference Image

Вътрешни комуникации

Вътрешните публики са едни от най-важните в компанията. Провеждане мониторинг на фирмената култура, изготвяне на комуникационна стратегия за повишаване на мотивацията и принадлежността на служителите към бранда. Изграждане на съпричастност към фирмената стратегия и ефикасност на общуване в компанията. Подобряване на цялостния климат във фирмата, ясно и ефективно разбиране на корпоративните цели. Създаване на фирмена мисия, визия и ценности.

P1710975

Организиране на специални събития

Събитията се реализират според нуждите и целите на клиента – конференции, конгреси, официални вечери и церемонии, продуктови промоции, клиентски събития, събития за служителите. Внимателен подбор на мястото, модерни и иновативни решения за дизайна на всяко събитие.

Контакти

Юнити Академия

София, кв. Овча купел,
ул. Бързарица 19А
тел: + 359 889 306 999
e-mail: mail@unity.bg