КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ НА ЮНИТИ АКАДЕМИЯ

Обучението в Юнити Академия е творчески процес на генериране, изобретяване, експериментиране, развитие и изразяване на нови идеи, които са полезни за много хора. Ние, учениците на Академията: Развиваме вътрешния си взор,за да видим ясно идеите си. Даваме им възможност те да се разгърнат в нашия вътрешен свят, а после ги изразяваме с картина, скица, стих,

Методът “Деца обучават деца”

Методът „Деца обучават деца“ изразява и един от най-важните аспекти, които следва да бъдат заложени в съвременното обучение на децата – развитието на ценности, като: грижа, взаимопомощ, комуникация и общуване в група, способност за предаване на уменията. Най-естественият начин за постигането на тези цели, е когато на децата се даде възможност да станат част от