Unity NBU

Сътрудничество с Нов Български Университет

На 21.03.2017 г. Юнити Академия и Нов Български Университет сключиха договор за сътрудничество в следните области:

–  неформално образование на деца и възрастни в направления театър, изобразително изкуство, творческо писане, инженерство и архитектура, роботика и STEM;

– обмен на информация и провеждане на различни културни инициативи за повишаване и подобряване на образованието и обучителните възможности на студентите и децата;

– организация на съвместни научни проекти, уъркшопи, представления и провеждане на конференции;

– практика и стажове на студентите.