STEM
6+, 8+ и 10+

Мислим, задаваме въпроси,
проектираме, създаваме, постоянстваме,
сътрудничим, опитваме, намираме решения,

изобретяваме, споделяме наученото.

.

STEM – наука, технологии, инженерство и математика

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.

Цели на обучението:

  • Предимството на STEM образованието е интегрирането и прилагането на учебен материал от различни дисциплини. Това дава възможност на учениците да разберат връзката между предметите, които изучават.
  • STEM програмата е ефективна, защото е цялостна. Най-лесният и добър начин, демонстриран досега, е чрез широкоспектърна учебна програма, базирана върху проект. Това помага на учениците да отговорят на въпросите “Защо трябва да зная това?” и “Къде и кога ще използвам всичко това?”.
  • Проектно ориентираната учебната програма дава възможност за задълбочено проучване на поставен проблем. Проектът е подбран, така че да позволи на различни групи ученици, да разработят няколко различни решения на една и съща задача. Задачата предоставя възможност за планиране, организиране и провеждане на научно проучване.
  • Подготвителните занимания дават на учениците необходимите умения и знания, които да използват в „точния момент“. Учениците използват информацията от своите изследвания в проектирането, създаването на прототипи, тестването, оценката, и редизайна на решението.
  • Проектно ориентираното STEM обучение дава на учениците основата, необходима за бързо и успешното навлизане в училищните и университетските учебни програми. В Европа и САЩ редица гимназии и колежи провеждат изследвания на учениците си, които са участвали в STEM програми. Всички те отчитат по-висок среден успех и по-добра подготовка за следващите стъпки в обучението и реализацията на тези ученици.

Обучението по STEM е двугодишно.

Тема на учебната 2017-2018 година – “Европейски съюз”.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО STEM ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 г., 6+

ПЪРВИ СРОК

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЗИКАТА. ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ.

1. Значение, обхват. Минало, съвремие и бъдеще.

2. Клин и Винт.

3. Лост.

4. Наклонена равнина.

5. Макара.

6. Колело и ос.

II. СИЛИ.

1. Сила на гравитацията.

2. Центробежна сила.

3. Опън. Натиск. Срязване. Усукване.

III. МЕХАНИКА И ДИНАМИКА.

1. Статика и движение.

2. Сила, момент, въртящ момент.

3. Енергия. Кинетична и потенциална.

4. Път, скорост, ускорение.

ВТОРИ СРОК

IV. ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

1. Конвейер

2. Вериги

3. Колело, зъбна предавка.

4. Електромотор.

5. Най-великите изобретения на съвремието.

V. ЕКОЛОГИЯ. ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА.

1. Стари източници на енергия. ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ.

2. Съвременни методи – соларни панели.

3. Вятърни мелници.

4. Термопомпи.

5. Енергия от рециклиране.

VI. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ФАБРИКА НА БЪДЕЩЕТО".

1. Проектиране. Етапи и принципи на работа в екип.

2. Макетиране. Изготвяне на финални материали.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО STEM ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 г., 8+ и 10+

ПЪРВИ СРОК

I. СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВАТА.

1. Градивни частици. Атоми и молекули.

2. Видове структури.

3. Агрегатни състояния.

4. Плътност на материала.

II. МАГНЕТИЗЪМ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО.

1. Електромагнетизъм. Явления в природата.

2. Електрически заряд. Електростатика.

3. Видове електрически вериги. Последователни, успоредни.

III. ОПТИКА.

1. Принципи на оптиката.

2. Светлина. Отражение на светлината.

3. Спектър на светлината. Цветове.

4. Леща. Видове и използване. Окото като оптичен уред.

5. Монитори. Цветови формати. RGB, CMYK.

6. Холограма.

ВТОРИ СРОК

IV. ЗВУК.

1. Въведение.Трептения.

2. Вълна в природата

3. Звук и слух.

4. Приложения на звука и ултразвука.

V. СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА.

1. Слънце и звезди.

2. Галактики. Черни дупки. Теории за времето и пространството.

VI. ФИНАЛЕН ПРОЕКТ. "НАШИЯТ ИНТЕРАКТИВЕН РАЗКАЗ ЗА СВЕТА".

1. Проектиране. Сториборд. Методи на разказване на идеята.

2. Създаване на завършен идеен продукт. Макет, графично и вербално представяне.

Учебна 2017/18 г.

I-ви срок
Начало
: 07 октомври 2017 г.
Край: 03 февруари 2018 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2018 г.
Край: 31 май 2018 г.

Групи и цени за учебната година: 01.10.2017 г. – 31.05.2018 г.

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок
6+ години неделя 10.00-12.00 340 лв. 260 лв. *
8+ години неделя 12.30-14.30 340 лв. 260 лв. *
10+ години неделя 12.30-14.30 340 лв. 260 лв. *

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

При интерес и сформиране на групи ще се обявят и часове за занимания през седмицата.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0882 /104 048 (за да проверите за наличност на свободни места).

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

07.10.2017 Начало на учебната година
04.11.2017 Конкурс “Талантът обича всяко дете”
04.2018 Учебна практика с. Соколица, Карлово

Юнити Академия
Клуб “Еврика”
София, кв. Овча купел,
Обучението се провежда на:
ул. „Крушовски връх“ 1,
Административен офис:
ул. Бързарица 19А
тел: 0882 104 048
e-mail: academy@unity.bg