ПТИЦИТЕ НА ФАНТАЗИЯТА
курс за развитие на актьорски и творчески умения

Креативността е поведение, което се учи и придобива – то е осезаемо и е от решаващо значение за развитието на човека.

 

 

.

Методика:

По подобна методика в момента се преподава в най-добрите училища на САЩ, Австралия и няколко класни европейски лицеи.

Синопсис:

По време на курса децата развиват своето въображение и се научават на умения, с които свободно и артистично да се изразяват в сценичното и филмовото изкуство. Основните теми, по които ще се работи са свързани с разработка на добродетелите – любов, благодарност, състрадание, прошка, инициативност, храброст и др. Децата ще се учат сами да създават и разиграват сюжети по тези общочовешки проблеми, ползвайки собствената си фантазия. Успоредно с това ще се разработват и вече познати сюжети от съкровищницата на изкуството – митове, обреди, приказки, легенди, сказания, народни умотворения, драматургия за театър и кино. Поради синтетичната природа на театъра и киното, децата неусетно ще преминават през всички изкуства. Най-важната характеристика на курса обаче е продукцията. Всеки седмичен блок тя ще бъде създавана и заснемана за учебен и семеен архив. Така децата ще могат да се учат от собствените си пропуски и успехи; родителите ще следят качеството на обучението и прогреса на своите деца; семействата ще имат заснети спомени от периода на ученичеството на техните наследници; училището ще документира и съхрани една съвременна методология за възпитание на ранна мъдрост в учениците и развитие на тяхната творческа фантазия в действие.

Умения и качества, които се придобиват:

 • актьорско майсторство;
 • доверие, сътрудничество и общуване в група;
 • концентрация;
 • координация на тялото и движението в пространството;
 • способност за слушане, наблюдение и взаимодействие;
 • синхронизация чрез движение;
 • изразяване чрез движението на тялото – форма на тялото, мимика, жест;
 • способност за импровизация и изграждане на етюд;
 • развиване на гласа;
 • способност за изразяване на вътрешния свят;
 • способност за представяне на идеи и изразяване пред публика;
 • въображение и абстрактно мислене;
 • способност да свържат на пръв поглед неподходящи неща и да синтезират знания и информация;
 • формиране на различаващи способности и способности за взимане на решения;
 • способност за създаване на линията на историята и работа върху драматургичен текст.

Завършване на учебната 2016/2017 г.

През учебната 2019/2020 г.

Брой групи:                    две – съботна и неделна

Часови диапазон:           от 10 до 12 часа

Продължителност:      2 астрономически часа

Хорариум:                      26 двойни учебни часа за всяка група

Пространства:   основно фоайето, при снимане на филмови откъси и други пространства в училището

Програма

Програмата на всяка от групите се базира на два основни блока – първи блок “Сценично и филмово изкуство” и втори блок “Мъдрост и въображение”

Програма първи блок “Сценично и филмово изкуство”

1. Общуването без думи – активно, неутрално, пасивнотта чрез изкуствата

 1. Запознаване с учениците – 10 мин.
 2. физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 3. правене на скулптури – 10 мин.
 4. градината на скулптурите – 10 мин.
 5. фоторазкази в пози – 20 мин.

2. Играта – правила, състезание, победители

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на куклата – 10 мин.
 3. Състезанието на буболечките – 10 мин.
 4. Малките животни – 20 мин.

3. Театърът – нещо, което се случва между актьор и зрител

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на маската – 10 мин.
 3. Роб и господар – 10 мин.
 4. Телефонни спорове – 20 мин.
 5. Самолетът на щастието – 10 мин.

4. Пантомимата – действие, отношение, образ

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на илюзията – 10 мин.
 3. Дръж крадеца – 20 мин.
 4. Сътворението на света – 10 мин.
 5. Тъмната стая – 10 мин.

5. Танцът – стъпки, чувство, абстракция

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Следвай ритъма – 10 мин.
 3. Страсти във времето – 10 мин.
 4. Кръгови ритуали – 20 мин.
 5. Борбата на огъня и водата – 10 мин.

6. Циркът – смях, страх и съвършенство

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Аз го мога, ти не – 10 мин.
 3. Папагал и пародист – 10 мин.
 4. Жанровете като клоуни – 20 мин.
 5. Парад и шари-вари – 10 мин.

7. Фотографията – светлопис, композиция, характер

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Светлина и сянка – 10 мин.
 3. Селфи от мястото на случване – 10 мин.
 4. Реклама на предмет – 20 мин.
 5. Начини да се забавляваме заедно – 10 мин.

8. Киното – движение, видима енергия, гледна точка

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Планове и движения на камерата – 10 мин.
 3. Трите вида монтаж – 10 мин.
 4. Трите вида филми – 10 мин.
 5. Моят първи филм – 20 мин.

9. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

10. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

11. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

12. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

13. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

14. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

15. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

16. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

17. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

18. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

19. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

20. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

21. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

22. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

23. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

24. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

25. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

26. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

Програма втори блок “Мъдрост и въображение”

1. Общуването без думи – активно, неутрално, пасивнотта чрез изкуствата

 1. Запознаване с учениците – 10 мин.
 2. физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 3. правене на скулптури – 10 мин.
 4. градината на скулптурите – 10 мин.
 5. фоторазкази в пози – 20 мин.

2. Играта – правила, състезание, победители

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на куклата – 10 мин.
 3. Състезанието на буболечките – 10 мин.
 4. Малките животни – 20 мин.

3. Театърът – нещо, което се случва между актьор и зрител

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на маската – 10 мин.
 3. Роб и господар – 10 мин.
 4. Телефонни спорове – 20 мин.
 5. Самолетът на щастието – 10 мин.

4. Пантомимата – действие, отношение, образ

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Принципи на илюзията – 10 мин.
 3. Дръж крадеца – 20 мин.
 4. Сътворението на света – 10 мин.
 5. Тъмната стая – 10 мин.

5. Танцът – стъпки, чувство, абстракция

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Следвай ритъма – 10 мин.
 3. Страсти във времето – 10 мин.
 4. Кръгови ритуали – 20 мин.
 5. Борбата на огъня и водата – 10 мин.

6. Циркът – смях, страх и съвършенство

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Аз го мога, ти не – 10 мин.
 3. Папагал и пародист – 10 мин.
 4. Жанровете като клоуни – 20 мин.
 5. Парад и шари-вари – 10 мин.

7. Фотографията – светлопис, композиция, характер

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Светлина и сянка – 10 мин.
 3. Селфи от мястото на случване – 10 мин.
 4. Реклама на предмет – 20 мин.
 5. Начини да се забавляваме заедно – 10 мин.

8. Киното – движение, видима енергия, гледна точка

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Планове и движения на камерата – 10 мин.
 3. Трите вида монтаж – 10 мин.
 4. Трите вида филми – 10 мин.
 5. Моят първи филм – 20 мин.

9. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

10. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

11. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

12. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

13. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

14. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

15. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

16. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

17. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

18. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

19. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

20. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

21. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

22. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

23. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

24. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

25. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

26. Телевизията – интерес, актуалност, заразителност

 1. Физическа и говорна загрявка; пластика и правоговор – 10 мин.
 2. Предаването, което обичам – 10 мин.
 3. Това не са новини – 10 мин.
 4. Пародия на сериал – 20 мин.
 5. Като на мач – 10 мин.

Учебна 2019/20 г.

I-ви срок
Начало
: 01 октомври 2019г.
Край: 04 февруари 2020 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2020 г.
Край: 31 май 2020 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок Място на провеждане
Група 6-10 г. събота 10.00 – 12.00 2 вноски х 195 лв. 2 вноски х 195 лв. * база “Младост”
Група 11 + неделя 10.00 – 12.00 2 вноски х 195 лв. 2 вноски х 195 лв. * база “Младост”

Цена за еднократно посещение – 30 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

Групите стартират обучение при минимум 10 записани деца в група.

 

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Prof.d-r-Aleksandar-Iliev-e1516101964154 (1)

проф. д-р Александър Илиев – НАТФИЗ, Пловдивски университет, Carnegie Mellon USA – актьорско майсторство за театър и кино, сценични и екранни умения пред и зад кулисите и камерата

_LAN3910-

маг. Таня Илиева, психолог, преподавател и докторант в Пловдивски университет по позитивна психология, творческо развитие на личността и възпитание на мъдрост в училищна възраст.

Преподавателите са на разположение за обратна връзка с родителите след всеки урок.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.10.2018 Начало на учебната година

Юнити Академия

Птиците на фантазията – курс за развитие на актьорски и творчески умения

Обучението се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg