Графичен дизайн

“Photoshop е точно като грима. Когато е направен добре изглежда страхотно, когато е прекален – изглеждаш като откачалка.”

Тина Фей

Програма 8+

Първа седмица

Какво е Графичен дизайн ?

С какво този курс ще ни бъде полезен ?

Какъв софтуер ще използваме ?

Създаване на профили в CANVA.

Втора седмица

Създаване на профили в CANVA.

Презентация на възможностите на програмата.

Семинарно: Къде около нас виждаме обекти на графичния дизайн?

Трета седмица

Как да създадем нов файл, Къде да го запишем и как?

Какво представлява средата на CANVA ? Как да работим в нея?

UPLOAD- качване на файл

Четвърта седмица

Семинарно: Визитна картичка, какво е и как работи? Каква информация съдържа?

Разработване на индивидуален проект: Визитна картичка

Пета седмица

Семинарно:Визитна картичка, обсъждане на проекта

Семинарно: Какво е афиш?Каква информация съдържа?

Разработване на индивидуален проект: Афиш.

Шеста седмица

Семинарно :Афиш, обсъждане на проекта

Семинарно: Корица на книга, какво е и как работи? Каква информация съдържа?

Разработване на индивидуален проект:Корица на книга

Седма седмица

Семинарно :Корица на книга, обсъждане на проекта

Семинарно: Лого,  какво е и как работи? Каква информация съдържа?

Разработване на индивидуален проект:Лого

Осма седмица

Семинарно: Лого, обсъждане на проекта

Девета седмица

Семинарно : Обсъждане на всички, разработени проекти

Инструкции за създаване на порт-фолио

Десета седмица

Семинарно: Обсъждане на презентации и порт-фолио

Курсът по Графичен дизайн е разработен да отговори на потребностите на дизайнери, художници и хора, които имат интерес в сферата на изкуството , като им предостави нов инструмент, с който да се изразяват. Курсът е резултатно ориентиран, т.е всяко занятие се провежда, като участините разработват проект, спрямо инструментите, методите на работа и техниките, които им се задават от преподавателя

Цели: 

Провокиране на интерес към Графичния дизайн с лесни инструменти за работа. Усвояване на знания за основни понятия, като: линия, форма, цвят, текстура, обем, пространство.


Завършване на учебната 2016/2017 г.

Учебна 2019/20 г.

Начало: 8 февруари 2020 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Първа вноска Втора вноска Място на провеждане
Първа група 8+ години събота 14.00-16.15 225 лв. 225 лв. база “Младост”

Модулът е предвиден в 10 последователни учебни седмици, по  три учебни часа седмично, в блок в един ден от седмицата.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Esteta-team-1-768x768

Илияна Овчарова е завършила като бакалавър във Франция, в Paris val de Seine, след което продължава своето образование с магистратура в УАСГ и докторантура в БАН. През цялото време, тя специализира в „Адаптация на сгради и съоръжения“, докато разширява и надгражда своите познания по интериорен дизайн и разпределение.

Опит:

Илияна трупа своя професионален опит в сферата на архитектурното проектиране по време на работата си в една от най-големите фирми за проектиране на офиси в САЩ.

Своя богат опит от израстването й като специалист Илияна споделя като преподавател в УАСГ, а по-късно и в училище по изкуствата „АРТИС“.

Силни страни:

Като най-силна своя личностна черта, Илияна определя развитите си критично и адаптивно мислене. В професионален аспект, тя счита за най-развити уменията си в:

  • Реновации и адаптации на сгради
  • Интериорно проектиране
  • Проджект мениджмънт
  • Управление на проектантския процес

Преподавателите са на разположение за обратна връзка с родителите след всеки урок.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.02.2020 Начало на модула

Юнити Академия
Клуб “Графичен дизайн 8+”
Обучението се провежда в :
в сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg