021012624-big

Тиймбилдингът е предназначен за малки екипи. Целта му е постигане на по-добра комуникация и сътрудничество.

Чрез преминаване през различни предизвикателства, упражнения и задачи тиймбилдингът изгражда правилно овладяване и разбиране на комуникацията във всичките й аспекти:

– Изграждане на доверие;
– Измерения на ефективната комуникация;
– Обратна връзка и активно слушане;
– Синхрон и модели на поведение;
– Обединяване на гледните точки;
– Синтез.

Тиймбилдингът преминава през няколко етапа:

ПЪРВИ ЕТАП: Настаняване в традиционна българска къща и изкачване на връх (дестинацията е по желание на клиента, като се избира лек, лесно проходим маршрут) – сетивата се превръщат в средство за комуникация сред красотата на българската природа.
ВТОРИ ЕТАП: Предизвикателства и задачи, специално разработени с цел овладяване на всички аспекти на комуникацията.
ТРЕТИ ЕТАП: Изграждане на 3D инсталация „360 градуса комуникация“ – синтез на опита от деня.
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: Барбекю, в приготвянето на което взема участие и екипът на фирмата ви.

Информация

Продължителност:

1 ден.

Брой участници:

10-20 души.