Тиймбилдинг “Предизвикателството Tutting Hand Dance”

Тиймбилдингът е подходящ за големи екипи – над 100 души, като целта е постигане на сътрудничество, творческо мислене, осъзнаване и разбиране на фирмените компетенции/ценности от служителите.  Участниците се разпределят по екипи и получават отличително облекло, което е съобразено с цветовете на корпоративното лого. Всеки екип има за задача да измисли най-креативния начин, по който да представи пред останалите ценноста, върху която работи. В края на първата задача, участниците преминават през предизвикателството да научат заедно и в синхрон кратка хореография на танц с ръце – Tutting Hand Dance.

Най-голямата изненада е запазена за финала – участниците заемат местата си в огромно лого и заедно оживяват с танца си бранда на фирмата.

Тиймбилдингът се води от професионални актьори и хореографи с дългогодишен сценичен и педагогически опит.

Цялото събитие се заснема с дрон.

Информация

Продължителност:

2 часа.

Брой участници:

минимум – 100 души.

Ползи:

  • Разбиране на корпоративните ценности и ключови компетенции на компанията;
  • Превръщане на корпоративните ценности в средство за обединяване на екипа;
  • По-висока ангажираност на служителите към компанията;
  • Повишаване на мотивацията;
  • По-ефективна екипна работа;
  • Групова креативност;

.