Втори ден от детския лагер “Талантът обича всяко дете”

След натоварения първи ден, на 24 юли започнахме с игри и почивка край басейна. Последва първата репетиция на новата трупа – синхрон, движение и работа с гласа са следващите усвоени уроци. Денят завърши край красивото езеро на Ксилифор – рисуване с акварел и сухи пастели. Нашите млади актьори и художници са приятно изморени от изминалия