Фотография

“Не изкривявай; не се опитвай да наводниш; не се опитвай да я направиш логична; не редактирай душата си спрямо модата. Най-добре следвай безпощадно своите най-дълбоки мечти.”

Франц Кафка

.

Програма 8+

Първа седмица

Какво е дигитално изкуство?

Може ли да променяме изображения на таблета и телефона си?

С какво този курс ще ни бъде полезен?

Какъв софуер ще използваме? https://pixlr.com/x/

Втора седмица

Как да създадем нов файл, Къде да го запишем и как?

Какво са слоевете? Как да работим с тях?

Създаване на фон.

Трета седмица

Добавяне на изображение/Add image/

Добавяне на елементи /Аdd elements/

Изрязване на изображение /Crop/

Четвърта седмица

Работа със слоеве.

Премахване на фон/Cutout/

Пета седмица

Запознаване с основни понятия: яркост и контраст.

Регулиране и коригиране на характеристиките на цвета

/hue, saturation, vibrance, temperature, tint/

Шеста седмица

Регулиране и коригиране на характеристиките на светлината/осветеността/

Brightness, exposure, contrast, black, white, highlight, shadows

Седма седмица

Добавяне на филтри и рамка

/sharpen, clarity, blur, grain/

/pixelate, mosaic/

/vighette/

Добавяне на ефекти/effect/

Осма седмица

Специални/дигитални/ инструменти:

Инструмента liquify- как и защо го използваме

Инструмента clone stamp- как и защо го използваме

Девета седмица

Семинарно: Избор на индивидуален проект

Разработване на индивидуален проект

Десета седмица

Семинарно: Обсъждане на презентации /индивидуален проект/

Курсът по Фотография и фотоманипулация е разработен да отговори на потребностите на дизайнери, художници и хора, които имат интерес в сферата на изкуството , като им предостави нов инструмент, с който да се изразяват. Курсът е резултатно ориентиран, т.е всяко занятие се провежда, като участините разработват проект, спрямо инструментите, методите на работа и техниките, които им се задават от преподавателя.

Цели: 

Провокиране на интерес към Фотоманипулцията с лесен инструмент за работа, /PIxelR /. Усвояване на умения за работа с периферни устройства: дигиталайзър /графичен таблет/ и стилус.


Завършване на учебната 2016/2017 г.

Учебна 2019/20 г.


Начало
: 8 февруари 2020 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Първа вноска Втора вноска Място на провеждане
Група 8+ години събота 16.30-18.45 225 лв. 225 лв база “Младост”

Модулът е предвиден в 10 последователни учебни седмици, по  три учебни часа седмично, в блок в един ден от седмицата.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Esteta-team-1-768x768

Илияна Овчарова е завършила като бакалавър във Франция, в Paris val de Seine, след което продължава своето образование с магистратура в УАСГ и докторантура в БАН. През цялото време, тя специализира в „Адаптация на сгради и съоръжения“, докато разширява и надгражда своите познания по интериорен дизайн и разпределение.

Опит:

Илияна трупа своя професионален опит в сферата на архитектурното проектиране по време на работата си в една от най-големите фирми за проектиране на офиси в САЩ.

Своя богат опит от израстването й като специалист Илияна споделя като преподавател в УАСГ, а по-късно и в училище по изкуствата „АРТИС“.

Силни страни:

Като най-силна своя личностна черта, Илияна определя развитите си критично и адаптивно мислене. В професионален аспект, тя счита за най-развити уменията си в:

  • Реновации и адаптации на сгради
  • Интериорно проектиране
  • Проджект мениджмънт
  • Управление на проектантския процес

Преподавателите са на разположение за обратна връзка с родителите след всеки урок.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.02.2020 Начало на модула

Юнити Академия
Клуб “Фотография и фотоманипулация 8+”
Обучението се провежда в :
в сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg