Клуб "Шахмат"

“Шахът, като любовта и музиката, има силата да прави хората щастливи.”

Зигберт Тараш

 

 

.

Клуб “Шахмат”

Програмата на клубът по “Шах” е разпределена в две основни нива:

 • Начинаещи – за ученици от 1 до 4 клас, които желаят да се запознаят с правилата в шахмата.
 • Напреднали – за ученици, знаещи да играя шахмат и искат да повишат уменията си.

За децата занимаващи се с шахмат от ранна възраст е доказано, че това подобрява паметта, повишава концентрацията, подобрява логическото и абстрактно мислене. Развиват по-добри способности за работа в екип и решаване на проблеми. В училищата където шахматът е предмет задължителен или избираем резултатите на децата по математика, езиците и други дисциплини са по-високи. През 2012 година в Страсбург Евр. Парлемент гласува декларация 50 за въвеждане на програмата “Шах в училище” по проект на бившия световен шампион Гари Каспаров. В САЩ успешно в 27 щата се прилага програмата “Първи ход” – шахматът като свободно избираем предмет. В няколко държави шахматът е задължителен учебен предмет.

Ето какво казва Ювенсио Бланко, един от най–големите популяризатори на училищния шахмат: “Системното изучаване на шахмат съответства на основната цел на училището – да развива мисленето, да обучава на ценности и да води към добродетелни навици и модели на поведение.”

1. На първо място шахматът развива чувство на етика. Тъй като е игра, базирана върху правила, определящи основни стандарти за техническото развитие на партията, както и това, какво трябва да прави играещият, шахматът изработва етика с универсален характер. Ето защо, на възраст между 9 и 12 години, когато моралната независимост започва да се формира у детето, шахматът предлага модел в подходящия момент за придобиването на морални ценности като уважение към опонента, развиване на чувство за справедливост и пр. Браун и Мирин (1981г.) откриват, че упражняването на шахмата не само упражнява личните качества на индивида, но и спомага за преодоляване на групови и поведенчески проблеми. След двугодишно изследване на студенти в програмата NYCHESS в училището Роберто Клементе, тези изследователи регистрират 60% намаляване на инцидентите извън класната стая – в коридори, тоалетни, игрища и т.н.

2. Шахматът е особено полезен за развитие на себедисциплината и концентрацията – всъщност той в това отношение е нанадминат. Няма друга игра, коята да изисква такава върховна концентрация и себевладеене.

3. Шахматът може да бъде съотнесен към ситуациите от всекидневния живот. Той може да бъде приложен към много различни области на човешкото познание (психология, компютърна наука, информационни технологии и т.н.), както и при решаването на проблеми от всекидневния живот, като например пресмятането на цената на дадена стока, избор на правилна посока в лабиринта от различни алтернативи, анализ на литературен текст; обобщаване на обяснения по време на лекции и пр.

4. Шахът може чудесно да се впише в нашето компютърно и интернет поколение. Той е алтернатива и контрапункт на повечето компютърни игри, изпълнени с агресия, насилие и примитивизъм. Взаимодействието шахмат – компютър възпроизвежда по много по–интересен и обогатяващ начин ситуации на война в контекста на игра… Но на свой ред тези виртуални динамики предлагат безценната възможност за развитие на интелектуалния и емоционалния коефициент на играещите.

5. Шахматът стимулира развитието на познавателни умения като интелигентност, памет, внимание, логико–математическо мислене и други фундаментални способности за по–нататъшното развитие на личността. В ерата, когато познанието залива нашия ефимерен живот, най–добрият инструмент, който можем да предложим на децата си, е да развиваме тяхното организирано мислене.

6. Освен математическите способности, има изследвания, които показват, че шахматът стимулира четивните и словесните умения. Това е описано в доклада на д–р Стюарт Маргуляс за втората година на Програмата по шахмат в Ню Йорк, област 9. Този доклад обобщава резултатите при четене на 53 деца от начално училище, участвали в програмите по шахмат, в сравнение с резултатите на 1118 неучастващи в експеримента техни връстници. Изследването на Маргуляс е един от най–силните аргументи за доказване на това, което хиляди учители знаят от самото начало: шахматът е инструмент за учене.

7. Шахматът стимулира творчеството, посредством търсенето на решения на проблеми, запознаването с изследвания, анализа на различни позиции и развиването на планове. Трудностите, възвикващи в различните позиции, позволяват прилагането на общи принципи, като пътят за разрешаването на тези трудности може да не е само един.

8. Шахматът развива критично мислене и дух. Например чрез изучаването на варианти от даден дебют, чрез оценяването на силните и слабите им страни, чрез взимането на решения, които биха могли да затруднят опонента, чрез оценяване на конкретните ситуации, като тези оценки шахматистът може да дискутира в светлината на видяното и демонстрираното на практика върху дъската.

9. Шахматът се практикува заради високото естетическо и интелектуално удоволствие, което доставя. В това отношение той може би е съвършената игра, която може да бъде обикната от съвременните ученици.

10. Шахът е превъзходна игра за прекарване на свободното време. Във време като днешното, което изобилства с детрадивни и агресивни начини за забавление на учениците, като дискотеки, разхайтени купони и други подобни, шахматът предлага един чудесен начин за забавление, който същевременно обогатява и извисява личността.

11. Шахматът има голямо значение за емоционалното здраве на практикуващите го. Той оказва релаксиращ ефект. Това е особено необходимо на учениците в днешните времена на хроничен стрес.

12. Особено ценен е шахматът като контрапункт на “хазартното време”, в което живеем. Днес почти всички са полудели по игри на късмета, тото, лотария, бинго и всякакви форми на узаконен хазарт, при които се флиртува със случайността. В играта шахмат обаче случайността е сведена до минимум… По този начин шахматът помага на децата да се учат да осъзнават своите действия и да носят отговорност за тях.

ПРОГРАМА НА КЛУБ “ШАХМАТ” – НАЧИНАЕЩИ

 1. Шахматът – игра, спорт или изкуство. Възникване и история.
 2. Шахматната дъска – бойното поле на шахмата.
 3. Шахматни фигури. Видове, движение и сила.
 4. Пешка, кон и офицер.
 5. Ролева игра – усвояване движението на трите фигури.
 6. Топ и царица.
 7. Ролева игра – усвояване движението на двете фигури.
 8. Цар.Ролева игра.
 9. Подреждане на фигурите. Начало на играта. Цел.
 10. Двустранна игра- умения за правилно придвижване на фигурите.
 11. Особени ходове с фигурите – рокада, анпасан, свързани фигури.
 12. Шах, шех, пат, мат – изясняване на понятията. Упражняване.
 13. Съотношение силата на фигурите. Преценка на моментната ситуация.
 14. Основни цели в началото на партията- развитие, борба за центъра.
 15. Двустранна игра – упражнение за постигане целите в началото.
 16. Край на играта – мат. Матове с различни фигурални съотношения.
 17. Двустранна ролева игра – “Направи ме мат”.
 18. Цар и пешка срещу цар. Печаалба или успешна защита.
 19. Цар и пешка срещу цар – упражнение.
 20. Видове игри на шахмат – класически, ускорен, блинд, сеанс, с РС.
 21. Демонстрация на сеанс – игра с г-н Вуков.
 22. Демонстрация на блинд с г-н Вуков.
 23. Моята първа партия с РС.
 24. Турнир всеки срещу всеки.
 25. Победители и награди.

ПРОГРАМА НА КЛУБ “ШАХМАТ” – НАПРЕДНАЛИ

 1. Установяване нивото на умения и познаване на правилата.
 2. Двустранна игра – входно ниво.
 3. Преодоляване на допускани грешки. Двустранна игра.
 4. Основни етари в играта – дебют, мителшпил и ендшпил.
 5. Дебют – цели и начини на постигане.
 6. Основни дебюти.
 7. Двустранна игра – упражнение.
 8. Мителшпил – цели и начини на постигане.
 9. Ендшпил – цели и начини за постигане.
 10. Основни ендшпили. Реализация и защита.
 11. Цар и пешка срещу цар и пешка. Квадрат на пешката.
 12. Дама срещу кон, дама срещу офицер и дама срещу топ.
 13. Дама срещу дама.
 14. Двустранна игра – упражнение.
 15. Стратегия и тактика.
 16. Основни тактически приоми.
 17. Двустранна игра.
 18. Правила за провеждане на партия.
 19. Анотация на партия – съкратена и пълна.
 20. Двустранна игра с анотация.
 21. Правила за провеждане на турнири.
 22. Турнир всеки срещу всеки.
 23. Победители и награди.

Учебна 2019/20 г.

I-ви срок
Начало
: 01 октомври 2019 г.
Край: 04 февруари 2020 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2020 г.
Край: 31 май 2020 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок Място на провеждане
6+ години – напреднали сряда 16.20 – 17.20 2 вноски х 78 лв. 2 вноски х 78 лв. * база “Иван Вазов”
Начинаещи четвъртък 16.20 – 17.20 2 вноски х 78 лв. * база “Младост”

 

Групата се сформира при минимум 6 деца.

Възможност за плащане на вноски.

 

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

11150549_752156871570206_1799371370673662911_n

Иван Вуков – преподавател в ЧСУ “Артис” по математика, физика и информационни технологии.

С шахмата се запознава на 3-4 години. В 9 клас достига до кандидат майстор на спорта по шахмат по това време. Играе активно шахмат индивидуално и отборно в детски,юношески и мъжките отбори на родния си град Ихтиман и софийски регион. Играл професионално и в отбори по волейбол и футбол. Пета година води групи по шахмат в ЧСУ “Артис” за начинаещи и напреднали ученици.

Преподавателите са на разположение за обратна връзка с родителите след всеки урок.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.10.2018 Начало на учебната година

Юнити Академия
Клуб “Шахмат 6+”

Обучението на групата в сряда се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Иван Вазов,
ул. “Димитър Манов” 18
Обучението на групата във вторник се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg