Архитектура
8+

Не сте задължени да гледате на пространството по един определен начин. Наистина може да се развихрите наоколо.

Заха Хадид

.

Архитектура

По най-простата дефиниция архитектурата е проектирането на сгради, изпълнено от правоспособни лица- архитекти. И все пак архитектура е много повече,тя е израз на съзидателната мисъл. Програмата е разработена чрез адаптиране на методологии за активно учене, за да се насърчат децата да учат чрез дейности, предназначени да изследват по-задълбочено конкретно съдържание. Децата развиват критично мислене/ critical thinking / чрез игри и усвояват принципите на пректирането като процес/ Design thinking /

Дизайн в архитектурата

В тази програма на обучение, децата ще могат да надградят познанията си по 3Д моделиране като усетят професионалния архитектурен подход при изграждане на сцена. Ще се премине цялостния процес по създаване на проект от концептуалния дизайн (заедно с brainstorming- а на идеи) – скицирането на графичен таблет и визуално избистряне на детайли, през вмъкването на реални чертежи и подложки, строенето и обзавеждането до крайно представяне на завършения проект чрез табло и вербалната му защита, подобна на тези в реална професионална среда.

Основни модули:

 1. SketchUp (Level Up) – работа с Extensions (plugins) и 3D Warerehouse. Тук създаването на моделите ще бъде базирано изцяло на реално използваните tool-ове от проектантите в бранша.
 2. Corel Painter Essential – работа с графичен таблет и дигитално рисуване на графична програма. Тук децата ще усетят процеса на креативност при творческия процес в дигитална среда, разликите и приликите с материалното изкуство.

Бонус модул:

 1. Архитектурно представяне – Създаване на състезателно табло (подобно на архитектурните конкурси) и изграждане на умения за устно представяне и защита на представения проект.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КУРСА:

 • Осъзнаване на пространството
 • Забелязване на детайли в околната сред
 • Наблюдение и анализ на форма и обем
 • Усещане за мащаб;
 • Структуриране на времето и пространството;
 • Развиване на абстрактното мислене и въображение в реална среда;
 • Грижа към околната среда;
 • Съзнаване ма връзката между жива и не жива материя;
 • Осъзнаване важността на човека.
 • Запознаване с различни стилове на архитектурна графика
 • Концептуализиране и разработване на индивидуалиен проект
 • Създаване и представяне на лично портфолио с разработен индивидуален проект

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА

Програма 8-12 години

Сесия 1 /4 учебни часа /: Заслон. Поведение на животните и хората:

Децата научават всичко за изграждането на подслон, използвайки набор от пръчки и възли, за да разберат структурните системи

Сесия 2 /4 учебни часа /: Жилища. Териториални и социални фактори

Те учат за изграждането на модел: Всяко дете изгражда модел от въображаема къща от картонена кутия, използвайки цветна хартия, маркери, ножици и лепило.

Сесия 3 /4 учебни часа /: Мярка и пропорция:

Децата се учат на планиране и измервания
а) Всяко дете пресъздава стандартна стая в мащаб 1: 1 с помощта на цветно тиксо.
б) Измервания, при които всяко дете използва рулетка за измерване на стола и бюрото, което използва всеки ден.
в) Мащаб: Всяко дете рисува пода на стаята си върху милиметрова хартия. След това те поставят основните елементи: врати, прозорци, мебели иозначават техните  размери в план.

Сесия 4 /4 учебни часа /: Мащаб и основна архитектурна лексика

Децата играят различни игри за придобиване на архитектурна лексика
а) Игра с мащаб: където всяко дете рисува човешка фигура, за да демонстрира подходящия размер.
б) Архитектура за деца: Всеки ученик пише история с архитектурна тема, озаглавена „Моята любима къща“, използвайки някои думи терминит

Сесия 5 /4 учебни часа / : Инструменти на архитекта: Модели и планове

В тази сесия децата преминават от планове към реални обекти, където тяхната задача е да идентифицират обекти от плановете в реалността и след това да коригират плановете си,  включвйки обекти, които първоначално липсват на разпределенията.

Сесия 6 /4 учебни часа /: Околна среда. Наблюдения

Груповата сесия /brainstorming/ се провежда на място на площадно пространство в града, където всеки ученик прави списък на предимствата и недостатъците на пространството. След това се преминава към свързано упражнение за даване на предложение за  подобряване на пространството.

Сесия 7 /4 учебни часа / : Околна среда

Всички индивидуални предложения, направени от учениците за преобразуване на околната среда, се събират и най-често повтарящите се аспекти се комбинират при опит за решаване на проблемите на пространствата.

Сесия 8 /4 учебни часа /: Разработване на индивидуално портфолио

Сесия 9 /8 учебни часа /: Презентация на индивидуалните портфолиа

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРА – НАПРЕДНАЛИ

Програма 12+ години

Сесия 1 /3 учебни часа /: Жилища. Териториални и социални фактори. Организация на пространството, интериор. Семинарно упражнение

Сесия 2 /12 учебни часа /: Жилища. Разработване на индивидуален проект, Изграждане на модел: скица, разпределние, разрези. Индивидуално упражнение

Сесия 3 /3 учебни часа /: Жилища. Интериор. Семинарно упражнение

Сесия 4 /6 учебни часа / : Жилища. Интериор. Разработване на индивидуален проект, интериор на разработеното жилище. Индивидуално упражнение

Сесия 5 / /3 учебни часа /: Архитектурна графика. Методи на презентация,Семинарно упражнение

Сесия 6 /12 учебни часа /: Архитектурна графика. Разработване на индивидуално портфолио. Индивидуално упражнение

Сесия 7 /3 учебни часа /: Презентация на индивидуалните портфолиа

Учебна 2019/20 г.

Начало:

16 март 2020 г. за Групата 8+

17 февруари 2020 г. – за Групата 12+

Групи, часове и цени

Група Ден Час Първа вноска Втора вноска Място на провеждане
Първа група 8+ години понеделник 16.30-18.15 225 лв. 225 лв.  база “Младост”
Втора група 12+ години вторник 16.30 – 18.15 225 лв. 225 лв. база “Младост”

Модулът е предвиден в 10 последователни учебни седмици, по  три учебни часа седмично, в блок в един ден от седмицата.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Maria Desova

Мария Георгиева Десова е дипломиран архитект, завършил магистратурата си във ВСУ “Любен Каравелов” – София, и последваща втора магистратура “Интелектуална собственост и бизнес в културата” – УНСС.

Специализирала е в проектиране на ниско жилищно строителство, компактен дизайн и павилионна архитектура. През 2014г. разработва в екип съвместен научен проект на тема: “Тенсегрити структури” – иновативни конструкции, като има и самостоятелни разработки на тема “Въпроси на социологията в архитектурата”, “Смисълът на архитектурата”.

От детска възраст се занимава задълбочено с изобразително изкуство. Дълги години е част от детска школа “Дъга” с ръководител художник Георги Ковачки. Участва в множество изложби в страната и чужбина. Носител е на сребърен медал от международен конкурс в Египет, награди от Техеран (Иран) и Ченстохова (Полша). Има реализирани проекти – арт инсталации и произведения в стила mixed-media, изложени в различни архитектурни пространства.

Особен акцент обръща именно на дейности, които развиват пространственото мислене и фината моторика (сръчността) у децата. По този начин те придобиват важни и полезни качества за макетиране и формообразуване, помагащи в процеса на проектиране и създаване на архитектура.

2012-2014 – Участвала в дейността на СУБ (съюз на учениците в България), откъдето придобива опит за работа с деца в различни възрасти и знания и умения при реализирането на социални събития.

2017 – 2018 – Преподавател в детска академия по дисциплини „Архитектура” и „STEM” на деца възрастова група (6 – 14 години)

2017 – 2018 – Организиране и провеждане на конкурси  – фондация “Фондацията” и работа по проекти съвместно с  “БТВ Медиа Груп”.

2018 – Създаване на наръчници за преподаване на деца по “Архитектура”и “STEM”.

10.2018 – 2.2019 – Преподавател на студенти по “3D design – основи” програма за магистри – задочно обучение – ВСУ “Любен Каравелов”

12.2018 – (до момента) – експерт маркетинг и реклама (графичен дизйан)

Занимава се активно с концептуален дизайн – проектирането на сградата от логото и мотото на фирмата инвеститор, до формата на сградата, детайла на оборудването и интериора, създавайки разпознаваща се визия за конкретния обект и бранд.

Maria Desova

Мария Георгиева Десова е дипломиран архитект, завършил магистратурата си във ВСУ “Любен Каравелов” – София, и последваща втора магистратура “Интелектуална собственост и бизнес в културата” – УНСС.

Специализирала е в проектирането на ниско жилищно строителство, компактен дизайн и павилионна архитектура. През 2014г. разработва в екип съвместен научен проект на тема: “Тенсегрити структури” – иновативни конструкции, като има и самостоятелни разработки на тема “Въпроси на социологията в архитектурата”, “Смисълът на архитектурата”.

От детска възраст се занимава задълбочено с изобразително изкуство. Дълги години е част от детска школа “Дъга” с ръководител художник Георги Ковачки. Участва в множество изложби в страната и чужбина. Носител е на сребърен медал от международен конкурс в Египет, награди от Техеран (Иран) и Ченстохова (Полша). Има реализирани проекти – арт инсталации и произведения в стила mixed-media, изложени в различни архитектурни пространства.

Особен акцент обръща именно на дейности, които развиват пространственото мислене и фината моторика (сръчността) у децата. По този начин те придобиват важни и полезни качества за макетиране и формообразуване, помагащи в процеса на проектиране и създаване на архитектура.

2012-2014 – Участвала в дейността на СУБ (съюз на учениците в България), откъдето придобива опит за работа с деца в различни възрасти и знания и умения при реализирането на социални събития.

2017 – 2018 – Преподавател в детска академия по дисциплини „Архитектура” и              „STEM” на деца възрастова група (6 – 14 години)

2017 – 2018 – Организиране и провеждане на конкурси  – фондация “Фондацията” и работа по проекти съвместно с  “БТВ Медиа Груп”.

2018 – Създаване на наръчници за преподаване на деца по “Архитектура”и “STEM”.

 

10.2018 – 2.2019 – Преподавател на студенти по “3D design – основи” програма за магистри – задочно обучение – ВСУ “Любен Каравелов”

12.2018 – (до момента) – експерт маркетинг и реклама (графичен дизайн)

Занимава се активно с концептуален дизайн – проектирането на сградата от логото и мотото на фирмата инвеститор, до формата на сградата, детайла на оборудването и интериора, създавайки разпознаваща се визия за конкретния обект и бранд.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

16.03.2020 Начало на модула за първата група
 17.03.2020 Начало на модула за втората група

Юнити Академия
Клуб “Архитектура 9 +”
Обучението се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg