Поетически пленер за клуб “Млад писател”

На 19 февруари 2017 г. децата от клуб “Млад писател”, водени от техните преподаватели – Петър Чухов и Анна Лазарова участваха в първия си поетически пленер, организиран от Юнити Академия в Музея за история на София. Поетическият пленер е писане от натура и цели участиците да създадат текст по видяно и преживяно. Младите писатели се запознаха с атмосферата на Стара София и тя се превърне в тяхно поетическо вдъхновение.

Поетическият пленер, е част от обучетилната стратегия на Юнити Академия за развитие на творческите потенциали на децата и реализация на наученото. Той дава възможност на децата да експериментират в реална среда, да следват моментния импулс на вдъхновението, като и да намират вдъхновение в атмосфера, предмети, истории различни от ежедневния им живот.

Написаните истории, можете да проследите в профила ни в wattpad.