Тиймбилдинг “Аромат, цвят и звук” – корпоративни цели

Цел:

Осъзнаване и разбиране на фирмените компетенции/ценности от служителите.

Защо чрез аромати?

 • чрез своето въздействие върху сетивата ароматите са способни да активират и спомогнат за осъзнаването на определени психо-емоционални модели на поведение, както персонални, така и групови;
 • чрез ароматите участниците ще се запознаят в дълбочина с комбинацията от качества, нужни за формирането на ключовите фирмени компетенции/ценности;
 • чрез създаването на групова арома-комбинация се постига сплотяване на екипа около общите ценности.

Осигуряват се:

 • висококачествени етерични масла;
 • помощни материали;
 • консумативи и инструменти;
 • всеки участник работи с индивидуална мини-лаборатория;
 • брандирано ръководство за работа за всеки участник.

Води се от квалифицирани специалисти.

Информация

Продължителност:

3-5 часа.

Брой участници:

20-130 души.

Ползи:

 • Разбиране на корпоративните ценности и ключови компетенции на компанията;
 • Превръщане на корпоративните ценности в средство за обединяване на екипа;
 • По-добро общуване в екипа;
 • По-ефективна екипна работа;
 • Групова креативност;

.