P1660770

Бързи скици в Националния природонаучен музей

Нашите малки художници, вече започнаха да изучават структурата на различните животни. На 21 януари, с любезното съдействие на Природонаучния музей, децата имаха възможнжстта да се научат, как да улавят свежестта на първото впечатление, претворявайки го в рисунка. Скицираха диви животни и усвояваха експресивността и чистотата на линията.

…………………………………

P1660770P1660780

P1660707
 .
P1660758 P1660790 P1660813