IMG_2893

Участие в събитието 2 години “Отвъд кориците” – Столична библиотека

На 23 януари 2017 г., Мила Рупчева – стипендиант от клуб “Млад писател” на Юнити Академия, взе участие в литературното четене по повод две години от създаването на литературния клуб “Отвъд кориците” в Столична библиотека.