Роботика
10+

„В същността си роботиката е предназначена за нас. Тя е дисциплината, чрез която пресъздаваме нашия живот, задавайки си въпросът как функционираме самите ние…“

Prof. Roderic Grupen, University of Massachusetts

.

Обучение по Роботика

„В същността си  роботиката е предназначена за самите нас. Тя е дисциплината, чрез която пресъздаваме нашия живот, задавайки си въпросът как функционираме самите ние…“              

Prof. Roderic Grupen, University of Massachusetts

Обучението по роботика в Юнити Академия е създадено да вдъхновява, да развива знанията и творческото мислене, уменията за работа в екип и качества на децата.

То е напълно съобразено с възрастта, знанията и интересите на децата, като в същото време е изградено върху програма  от реалния свят на науката и роботиката.

Всяка тема се изучава чрез създаване на реални проекти. Уроците се онагледяват с визуални и видео материали, примерни програми и модели.  В Юнити Академия децата разполагат със стимулираща и подкрепяща среда, в която обсъждат, правят проучвания, проектират, конструират, програмират, тестват, описват и представят решенията си, водни от своите преподаватели.

Обучението по роботика е уникално, защото въвежда децата по интересен и достъпен начин в широка област от науката – математика, физика, инженерство, астрономия, програмиране, биология, логика и др., като им дава възможност творчески да съчетават и прилагат знанията си, за да реализират практически идеи, които са полезни. Обучението обогатява речника и умението за изразяване и общуване. Помага им да открият своите интереси и опознаят качествата си, което ще им бъде от полза, когато по-късно настъпи моментът да избират посоката на своето професионално развитие.


Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРОГРАМА ПО РОБОТИКА

Обучението по роботика е тригодишно.

I. ВЪВЕДЕНИЕ В РОБОТИКАТА

 1. Машина. Робот. Човек.
 2. Роботите в нашия живот.
  Дом, Медицина, Логистика, Производство, Сигурност и безопасност, Космос, Транспорт.
 3. Устройство на роботите
 4. Светът на роботиката: Електроинженерство, Механика, Компютърно инженерство.
 5. Работа по проект.
  Етапи на проекта. Екип. Роли в екипа. Правила на екипа.
 6. Електроинженерство
  1. Енергия.
   Електрическа енергия.
  2. Електрически вериги.
   Източник. Проводник. Консуматор. Резистор. Транзистор.
 7. Механика
  1. Прости механизми.
   Лост. Наклонена равнина. Зъбчато колело. Колело и ос. Макара. Клин. Винт.
  2. Машини.
   Електрически двигател.
  3. Конструиране по технически чертеж.
 8. Компютърно инженерство
  1. Компютър. Контролер.
   Устройство. Портове. Меню. EV3 Mindstorms контролер.
  2. Въведение в програмирането.
   1. GUI – графичен потребителски интерфейс.
    Lego Minsroms Education EV3 софтуер.
   2. Блок. Блок схема. Конфигуриране на блок.
   3. Алгоритъм.
   4. Софтуерна програма.
   5. Цикъл.
   6. Условие.

II. СЪЗДАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ПРОЕКТИ

 1. Движение.
  Движение по права. Завой. Движение по наклонена равнина. Движение по геометричен модел.
  Скорост. Път. Време. Оборот. Ъгъл.
 2. Сензори.
  1. Ултразвуков сензор
  2. Сензор за светлина и цвят
  3. Сензор за допир
  4. Жироскопски сензор
 3. Създаване на роботи, които „усещат“ заобикалящата среда и променят поведението си.
  Избягване на препятствия. Съобразяване на скоростта. Поведение според силата на светлината. Разпознаване и реакция на сигнали от човека.
 4. Системи.
  Създаване на роботизирана система:
 1. която премества топче по определен ъгъл, като запазва контрол над него при движението;
 2. която взима предмет от определено място и го занася и оставя на друго;
 3. която рисува прецизно зададен шаблон и е способна да повтори задачата точно;
 4. която сортира предмети на отделни купове според цвета им;
 5. която може да комуникира.

III. КОСМИЧЕСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Създаване на земна станция на Марс

 1. Подготовка
  1. Прецизен контрол на движението – завои със и без сензор.
  2. Ориентация в пространството чрез регистриране на цветове.
  3. Засичане на обекти.
  4. Следване на линии по повърхността.
  5. Изследване на средата и изпращане на данни.
  6. Запомняне на изминатия път в непознато пространство. Ориентиране на робота обратно до базата.
  7. Калибриране на цветовите сензори за по-добра ориентация.
 2. Мисии
  1. Възстановяване на нарушена комуникация.
  2. Събиране на екипажа.
  3. Освобождаване на затънал по време на мисия робот-изследовател.
  4. Инсталиране на сателит за комуникация със Земята.
  5. Събиране на скални проби.
  6. Осигуряване на енергия чрез соларни станции.
  7. Програмиране на робот за въвеждане на координати и изстрелване на ракета.

IV. НАУКА

 1. Енергия
  1. Пренос на енергия.
  2. Енергия на въздушните течения.
  3. Соларна енергия.
  4. Енергийна ефективност.
  5. Електрически превозни средства.
 2. Сила и движение
  1. Скорости.
  2. Наклонена равнина.
  3. Триене.
  4. Скорост.
  5. Ускорение и гравитация.
 3. Светлина
  1. Интензитет на светлината.
 4. Температура и топлина
  1. Замразяване и топлинна изолация.
  2. Пренос на топлина.
  3. Конвекция.

V. ПРОГРАМИРАНЕ – НИВО НАПРЕДНАЛИ

Всички проекти отговарят на интересите на децата и са директно сързани с техния живот и опит.

Учебна 2018/19 г.

I-ви срок
Начало
: 08 октомври 2018 г.
Край: 04 февруари 2019 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2019 г.
Край: 31 май 2019 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок Място на провеждане
10+ години сряда 16.30-18.30 2 вноски х 155 лв. 2 вноски х 155 лв. * база “Младост”
10+ години събота 10.00-12.00 2 вноски х 155 лв. 2 вноски х 155 лв. * база “Младост”

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 /35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.10.2018 Начало на учебната година.

Юнити Академия
Клуб “Еврика”
Обучението се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg