STEM
6+ и 8+

Мислим, задаваме въпроси,
проектираме, създаваме, постоянстваме,
сътрудничим, опитваме, намираме решения,

изобретяваме, споделяме наученото.

.

STEM – наука, технологии, инженерство и математика

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.

Цели на обучението:

  • Предимството на STEM образованието е интегрирането и прилагането на учебен материал от различни дисциплини. Това дава възможност на учениците да разберат връзката между предметите, които изучават.
  • STEM програмата е ефективна, защото е цялостна. Най-лесният и добър начин, демонстриран досега, е чрез широкоспектърна учебна програма, базирана върху проект. Това помага на учениците да отговорят на въпросите “Защо трябва да зная това?” и “Къде и кога ще използвам всичко това?”.
  • Проектно ориентираната учебната програма дава възможност за задълбочено проучване на поставен проблем. Проектът е подбран, така че да позволи на различни групи ученици, да разработят няколко различни решения на една и съща задача. Задачата предоставя възможност за планиране, организиране и провеждане на научно проучване.
  • Подготвителните занимания дават на учениците необходимите умения и знания, които да използват в „точния момент“. Учениците използват информацията от своите изследвания в проектирането, създаването на прототипи, тестването, оценката, и редизайна на решението.
  • Проектно ориентираното STEM обучение дава на учениците основата, необходима за бързо и успешното навлизане в училищните и университетските учебни програми. В Европа и САЩ редица гимназии и колежи провеждат изследвания на учениците си, които са участвали в STEM програми. Всички те отчитат по-висок среден успех и по-добра подготовка за следващите стъпки в обучението и реализацията на тези ученици.

Обучението по STEM е двугодишно.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО STEM 6+ 

ПЪРВИ СРОК

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЗИКАТА. ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ.

1. Значение, обхват. Минало, съвремие и бъдеще.

2. Клин и Винт.

3. Лост.

4. Наклонена равнина.

5. Макара.

6. Колело и ос.

II. СИЛИ.

1. Сила на гравитацията.

2. Центробежна сила.

3. Опън. Натиск. Срязване. Усукване.

III. МЕХАНИКА И ДИНАМИКА.

1. Статика и движение.

2. Сила, момент, въртящ момент.

3. Енергия. Кинетична и потенциална.

4. Път, скорост, ускорение.

ВТОРИ СРОК

IV. ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

1. Конвейер

2. Вериги

3. Колело, зъбна предавка.

4. Електромотор.

5. Най-великите изобретения на съвремието.

V. ЕКОЛОГИЯ. ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА.

1. Стари източници на енергия. ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ.

2. Съвременни методи – соларни панели.

3. Вятърни мелници.

4. Термопомпи.

5. Енергия от рециклиране.

VI. ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАЛЕН ПРОЕКТ "ФАБРИКА НА БЪДЕЩЕТО".

1. Проектиране. Етапи и принципи на работа в екип.

2. Макетиране. Изготвяне на финални материали.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО STEM 8+

ПЪРВИ СРОК

I. СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВАТА.

1. Градивни частици. Атоми и молекули.

2. Видове структури.

3. Агрегатни състояния.

4. Плътност на материала.

II. МАГНЕТИЗЪМ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО.

1. Електромагнетизъм. Явления в природата.

2. Електрически заряд. Електростатика.

3. Видове електрически вериги. Последователни, успоредни.

III. ОПТИКА.

1. Принципи на оптиката.

2. Светлина. Отражение на светлината.

3. Спектър на светлината. Цветове.

4. Леща. Видове и използване. Окото като оптичен уред.

5. Монитори. Цветови формати. RGB, CMYK.

6. Холограма.

ВТОРИ СРОК

IV. ЗВУК.

1. Въведение.Трептения.

2. Вълна в природата

3. Звук и слух.

4. Приложения на звука и ултразвука.

V. СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА.

1. Слънце и звезди.

2. Галактики. Черни дупки. Теории за времето и пространството.

VI. ФИНАЛЕН ПРОЕКТ. "НАШИЯТ ИНТЕРАКТИВЕН РАЗКАЗ ЗА СВЕТА".

1. Проектиране. Сториборд. Методи на разказване на идеята.

2. Създаване на завършен идеен продукт. Макет, графично и вербално представяне.

Учебна 2018/19 г.

I-ви срок
Начало
: 08 октомври 2018 г.
Край: 04 февруари 2019 г.

II-и срок
Начало
: 06 февруари 2019 г.
Край: 31 май 2019 г.

Групи, часове и цени

Група Ден Час Цена първи срок Цена втори срок Място на провеждане
6+ години понеделник 16.30-18.30 2 вноски х 155 лв. 2 вноски х 155 лв. * база “Иван Вазов”
8+ години сряда 16.30-18.30 2 вноски х 155 лв. 2 вноски х 155 лв. * база “Иван Вазов”
8+ години неделя 10.00-12.00 2 вноски х 155 лв. 2 вноски х 155 лв. * база “Младост”

* + 75 лв. такса за реализация на завършващ проект.

Цена за еднократно посещение – 25 лв./2 астр. часа.

Възможност за плащане на вноски.

Групите стартират обучение при минимум 6 записани деца в група.

Записване

С предварително обаждане на GSM: 0893 35 53 54 (за да проверите за наличност на свободни места).

Завършване на учебната 2016/2017 г.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

08.10.2018 Начало на учебната година

Юнити Академия
Клуб “Еврика”
Обучението на седмичните групи се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Иван Вазов,
ул. “Димитър Манов” 18
Обучението на съботните групи се провежда в:
сградата на училище “АРТИС”
ж.к. Младост 2
бул. “Андрей Ляпчев” 72
тел: 0893 35 53 54
e-mail: academy@unity.bg