Арт тиймбилдингите

на Юнити Академия ви предлагат уникално преживяване извън познатата корпоративна атмосфера. Всеки арт проект се създава специално за служителите на конкретната компания и те стават активни участници в неповторимо творческо събитие, водено от професионални художници. Целта: насърчаване и развиване на творческата мисъл и интуиция, сплотяване на екипа, сътрудничество и неконвенционално мислене.

Творчеството, помага на служителите да:

 • разрешават проблеми по-ефективно и рационално;
 • повишат наблюдателността си;
 • виждат както детайлите, така и по-голямата картина;
 • бъдат отворени за нови идеи;
 • се адаптират по-лесно към промени;
 • откриват нови начини за справяне с предизвикателствата;
 • комуникират по-лесно, да уважават и да се доверяват на колегите си;
 • развиват увереност и чувство за себестойност.

Ние посрещаме нуждите на нашите клиенти. Тиймбилдингите могат да се провеждат в ателиетата на Юнити Академия (при екипи до 10 души), на място в работната среда или в избрано от компанията простарнство/зала.

Информация

Продължителност:

3-5 часа.

Брой участници:

минимум – 5 души.

Ползи:

 • Укрепва груповата креативност.
 • Задълбочава общуването.
 • Повишава екипния дух.
 • Развива увереност и чувство за себестойност.
 • Повишава наблюдателността.
 • Засилва способността за интерпретация.
 • Повишава доверието в екипа.

.