Тиймбилдинг “Мисия: Сътрудничество”

ПЪРВА МИСИЯ – Цел: опознаване и сътрудничество на участниците по екипи:

Участниците се разпределят в екипи и всеки екип трябва да премине през определен брой предизвикателства за сътрудничество – игрови, спортни, логически, творчески, танцови.

ВТОРА МИСИЯ – Цел: обединяване на всички участници:

При втората мисия всички участници си сътрудничат в обща задача – танцова, артистична или дейност свързана с корпоративна социална отговорнст.

Връзката между първа и втора мисия се определя на база избора на обединяваща задача.

ТРЕТА МИСИЯ – Цел: синтез на резултатите от постигнатото сътрудничество:

„Световно кафене“. По екипи участниците обсъждат и създават графични изображения, които показват тяхното разбиране за сътрудничество, свързвайки го с ценностите на компанията. Изграждат визията си за бъдещето. Творческите решения се обединяват в общ колаж.

Цялото събитие се заснема с дрон.

Информация

Продължителност:

4 часа.

Брой участници:

минимум – 20 души.

Ползи:

  • Постига сътрудничество чрез разнообразни задачи.
  • Повишава мотивацията.
  • Укрепва екипния дух.
  • Развива увереност и чувство за себестойност.
  • Повишава доверието в екипа.

.