Тиймбилдинг “Шекспириада”

Форматът е разработен както за малки, така и за големи екипи и целта е сплотяване на екипа, постигане на сътрудничество, развиване на творческо и неконвенционално мислене.  Участниците се разпределят в групи, като за всяка група преминава през различни актьорски предизвикателства (обучение в реториката на Шекспир, основни техники в сценичното изразяване, пластика, хореография, синхрон, мимика, жест).

Под ръководството на водещите актьори екипите в сътрудничество изграждат театрални етюди по Шекспирови сонети. Всеки екип работи върху представянето на сонета си през призмата на различен стил (театър на сенките, R&B, театър с маска, пластика, тип „куклен театър“ и т.н).

Тиймбилдингът завършва с представление на групите. Представителите им правят синтез на наученото и приложението му в ежедневието.

Тиймбилдингът се води от професионални актьори и хореографи с дългогодишен сценичен и педагогически опит.

Цялото събитие се заснема с дрон.

Информация

Продължителност:

6 часа.

Брой участници:

минимум – 10 души.

Ползи:

  • Синхронизира екипите.
  • Постига сътрудничество в творческия процес.
  • Показва екипа в нова светлина.
  • Укрепва груповата креативност.
  • Засилва способността за интерпретация.
  • Развива увереност и чувство за себестойност.
  • Повишава доверието в екипа.

.